Elin Nilsson
Förste Kurator

1q@vastgotanation.se
018-13 63 60

Fredrick Paulsson
Andre Kurator

2q@vastgotanation.se
018-13 24 94

Gustav Johansson Lundqvist
Tredje Kurator

3q@vastgotanation.se
018-12 58 63

Hampus Pehrsson
Fjärde Kurator

4q@vastgotanation.se
018-12 77 02

Nätmästare
Victor Nordquist – natmastare@vastgotanation.se

Bibliotekarie
Laura Karlsson – bibliotek@vastgotanation.se

Husmästare
Axel Lindgren – husgruppen@vastgotanation.se

Landskapsföreningen
Kenny Jonsson – kijonsson@telia.com

Västgöta Correspången
Caroline Bergström – corren@vastgotanation.se

Stipendium
Sanne Rönning – stipendier@vastgotanation.se

Ansvarig utgivare: Claes Björklund